Musik på jobbet

Positivt med musik på jobbet

Känner du hur det svänger i kroppen när du hör en låt som du tycker om? Känner du hur din kreativitet ökar när du lyssnar på bra musik? Människan och många djurarter har alltid påverkats av musik och rytmer. Musik och dans är gamla inslag i vår kultur, så det verkar vara grundläggande för människan. Genom forskning är det bevisat att musik har positiv inverkan på människan. Kemiska reaktioner i vår hjärna när musik spelas är i princip desamma som uppstår av kärleksrus eller av droger. Ämnet som aktiveras kallas för dopamin och ger den där kicken som gör att tillvaron upplevs som mer positiv. I en avhandling från Göteborgs universitet diskuteras musikens påverkan på hälsan.

Hälsan påverkas positivt av musik

Avhandlingen beskriver hur man upplever mindre stress om man får lyssna på musik medan man utför sysslor som att laga mat, läxhjälp, resa till jobbet och liknande aktiviteter. Särskilt om man har fått välja musiken själv ger det en avstressande effekt.

Kortisol

I saliven finns ämnet kortisol som förändras vid stress. I studien mättes kortisolen på två olika grupper. Den ena gruppen fick efter arbetstid slappna av i 30 minuter i tysthet, medan den andra gruppen fick lyssna på musik i 30 minuter. När mätningen gjordes hade gruppen som lyssnade på musik bättre kortisolvärden än den andra gruppen. 

Positiv känsla

I samma studie upplevde deltagarna hur positiva känslor förstärktes om de fick lyssna på positiv musik. Vilken musik som är positiv beror delvis på rytmen. Positiv musik har fem gånger snabbare rymt än deppig musik. Eftersom kroppar tycker om att röra sig till en takt upplevs sådan musik som positiv. Det handlar också om vilken musiksmak som man har. Endast 15 sekunder med positiv musik behövs för att det ska påverka känslan. Föreläsare brukar ofta prata om att positiva känslor är något som kommer med tiden under en föreläsning.

Musik på arbetsplatsen

Med denna kunskap vore det av intresse för arbetsplatser att fundera över hur musik kan förbättra resultaten för personalen. Är det möjligt att minska stressen och få människor att känna mer positiva känslor bör det ge effekt på det arbete som man utför. Om det inte är möjligt att spela musik på arbetsplatsen kan det vara en idé med rastutrymmen där det finns möjlighet att lyssna på musik en stund. Personalen bör ha möjlighet att själva välja vilken musik som de vill höra för bästa effekt. I vissa yrken går det bra att personalen använder hörlurar på arbetsplatsen. Kanske hade det även passat bra med musik när ni klipper er? Det är kanske något for www.mazi.se som är en frisör i Göteborg.

Att få sin personal att stressa mindre, att få mer positiva känslor när de är på arbetet och att få en mer kreativ stab är mycket eftersökt. Rekryteringsföretag värdesätter ofta detta, vilket kanske inte alls är så konstigt. Även om det inte finns några lediga jobb för tillfället är det viktigt att inte stressa.

[Inga blogginlägg att visa ... publicera här]